Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 22 (310) 2008 lapkričio 29

Popiežiaus Benedikto XVI katechezės

 • Devintoji katechezė apie Paulių: Pauliaus kristologija

Bažnyčios dokumentai

 • Katalikiškojo auklėjimo kongregacija
  Psichologijos taikymo priimant bei ugdant kandidatus į kunigystę gairės

Lietuvos vyskupai

 • Lietuvos vyskupų advento laiškas

Bažnyčia Lietuvoje

 • Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai
 • Kardinolo A. J. Bačkio viešnagė pas Seinų krašto lietuvius
 • Paminėta arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus 70 metų sukaktis
 • Mirė vyskupas Vladislovas Michelevičius (1924–2008)
 • Paskyrimas Vilkaviškio vyskupijoje (kun. Piotro Wojtonio MIC)
 • Nemakščiuose pašventinta Lurdo grota
 • Pašventinti Kauno arkikatedros parapijos namai
 • Katalikių moterų organizacijos Šiauliuose jubiliejus
 • Taizé grupių vadovų susitikimas Šiluvoje
 • Kaišiadorių vyskupijos parapijų ministrantų susitikimas
 • Kaišiadorių Gyvojo rožinio brolijos susirinkimas
 • Ciklo vadovams „Stiprėk Kristaus malonėje“ konferencija Kaune
 • Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje bendruomenių ir maldos grupių popietė Kaune

Homilijos

 • ŠVIESOS LIUDYTOJAS
  III advento sekmadienis (B)
 • VIEŠPATIES NAMAI
  IV advento sekmadienis (B)

Bažnyčia pasaulyje

 • Benediktas XVI pagerbė nacių pogromų aukas
 • Popiežius ragino ugdyti katalikus politikus
 • Pristatytas Josepho Ratzingerio – Benedikto XVI fondas
 • Vatikano hierarchai gynė komos ištiktos pacientės gyvybę
 • Tarptautinis vaikų ligonių sielovados kongresas
 • Protestas dėl Maskvoje nužudytų jėzuitų bylos
 • Airijos parapijų stiprinimo planas
 • Benediktas XVI apie vienuolių liudijimą
 • L'Osservatore romano už naują sveikatos apibrėžimą