Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 24 (312) 2008 gruodžio 24

Popiežius

 • Žinia Pasaulinės taikos dienos (2009 m. sausio 1 d.) proga

Bažnyčios dokumentai

 • Tikėjimo mokymo kongregacija
  Instrukcija Dignitas personae kai kuriais bioetikos klausimais

Bažnyčia Lietuvoje

 • Konferencija apaštalo Pauliaus gimimo 2000-osioms metinėms paminėti
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenė dalyvavo kun. M. Sopočkos beatifikacijos Mišiose
 • Panevėžio vyskupijos jaunimo adventinis susitikimas
 • Kaišiadorių vyskupijos Caritas metinė konferencija
 • „Praktinio gerumo akcija“ – atsvara niūriai kasdienybei
 • Mirė kun. Kazimieras Gailius (1929–2008)
 • Kun. Lino Šipavičiaus paskyrimas
 • Marijos diena Šiluvoje
 • Akcija „Gerumas mus vienija“ Panevėžyje
 • Tikybos mokytojų ir katechetų susitelkimo diena Kaišiadoryse
 • Jaunimo adventinio susitelkimo dienos Kaišiadoryse
 • Jaunimo vadovų rekolekcijos Kulautuvoje
 • Kaišiadorių vyskupijos Caritas projektas „Pagauk tarnystę“
 • Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos bendruomenės šventė

Homilijos

 • MYLIMASIS SŪNUS
  Kristaus Krikštas (B)
 • PAŠAUKTI VARDU
  2 eilinis sekmadienis (B)

Bažnyčia pasaulyje

 • Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 60-mečio minėjimas
 • Vatikanas patvirtino nuostatą dėl homoseksualumo
 • Popiežius pagerbė Nekaltai Pradėtąją
 • Benediktas XVI apie teologijos užduotį
 • Marijonai Romoje pradėjo Jubiliejinių atkūrimo metų minėjimą
 • Lurdo stebuklai

2008 metų „Bažnyčios žinių“ turinys