Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 2 (362) 2011 sausio 28

Popiežius

 • Benediktas XVI
  ŽINIA 2011 M. PASAULINĖS LIGONIŲ DIENOS PROGA

Bažnyčia Lietuvoje

 • Dievo Gailestingumo metai pradėti Gailestingojo Jėzaus paveikslo kelione
 • Paminėtas tragiškų Sausio 13-osios įvykių dvidešimtmetis
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
 • Kunigų diena Kaišiadoryse
 • Mirė arkivyskupas Jonas Bulaitis (1933–2010)
 • Mirė mons. jubil. Jonas Kavaliauskas (1923–2011)

Homilijos

 • PADRĄSINIMAS SILPNIESIEMS
  4 eilinis sekmadienis (A)
 • TIKROJI ŠVIESA
  5 eilinis sekmadienis (A)
 • TIKRASIS TEISINGUMAS
  6 eilinis sekmadienis (A)
 • ŠVENTUMO KELIAS
  7 eilinis sekmadienis (A)

Bažnyčios dokumentai

 • Popiežius Benediktas XVI
  Posinodinis apaštališkasis paraginimas
  VERBUM DOMINI
  vyskupams, kunigams, pašvęstiesiems asmenims ir pasauliečiams apie Dievo žodį Bažnyčios gyvenime ir misijoje
  (Tęsinys)

Bažnyčia pasaulyje

 • Krikščionių vienybės keliai
 • Komentuoti lytinių piktnaudžiavimų tyrimai Airijoje