Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 16 (376) 2011 spalio 24

Popiežius

  Benediktas XVI
 • KALBA BUNDESTAGE
 • PAMOKSLAS PER ŠV. MIŠIAS BERLYNO OLIMPINIAME STADIONE
 • KREIPIMASIS Į EVANGELIKŲ BAŽNYČIOS VOKIETIJOJE ATSTOVUS
 • KALBA PER EKUMENINES PAMALDAS
 • KALBA SEMINARISTAMS
 • KALBA PER SUSITIKIMĄ SU VEIKLIAIS PASAULIEČIAIS IŠ BAŽNYČIOS IR VISUOMENĖS

Popiežiaus katechezės

  Benediktas XVI
 • APIE 23-ĄJĄ PSALMĘ
 • APIE 126-ĄJĄ PSALMĘ

Homilijos

 • PASIMATYMO VALANDA
  32 eilinis sekmadienis (A)
 • TALENTAS ŠVIESOJE IR TAMSOJE
  33 eilinis sekmadienis (A)
 • TEISINGUMO ATKŪRIMAS
  Kristus Karalius (A)
 • NEŽINOTE, KADA ATEIS TAS LAIKAS
  I advento sekmadienis (B)

Straipsniai

 • Kun. Laurynas Visockas
  PASTORACINĖ PARAPIJIEČIŲ LANKYMO PRAKTIKA

Bažnyčia Lietuvoje

 • Atsinaujinimo diena
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kunigų konferencija Kauno arkivyskupijos kurijoje
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas

Bažnyčia pasaulyje

 • Benediktas XVI Vokietijoje
 • Naujosios evangelizacijos kongresas Vatikane
 • Dievo Gailestingumo kongresas Krokuvoje