Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 7 (385) 2012 liepos 23

Popiežius

 • KONTEMPLIACIJA IR MALDOS JĖGA (2 Kor 12, 1–10)
 • DIEVIŠKASIS IŠGANYMO PLANAS (Ef 1, 3–14)
 • APIE KRISTOLOGINĮ HIMNĄ LAIŠKE FILIPIEČIAMS
 • APIE ŠVENTUOSIUS PETRĄ IR PAULIŲ

Bažnyčios dokumentai

 • Katalikiškojo auklėjimo kongregacija
  Popiežiškasis kunigiškųjų pašaukimų institutas
  PAŠAUKIMŲ Į KUNIGO TARNYBĄ SKATINIMO PASTORACINĖS GAIRĖS

Komentaras

 • Mons. dr. Algirdas Jurevičius
  RŪPESTIS – PAŠAUKIMAS BAŽNYČIOS ĮSČIOSE

Homilijos

 • GYVOJI DUONA
  18 eilinis sekmadienis (B)
 • KELIONĖS MAISTAS
  19 eilinis sekmadienis (B)
 • NUGALĖK BLOGĮ GERUMU
  Švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimas
 • VYNO DOVANA
  20 eilinis sekmadienis (B)
 • PAS KĄ MES EISIME?
  21 eilinis sekmadienis (B)
 • VIDINĖS TARŠOS ATSPINDYS
  22 eilinis sekmadienis (B)

Straipsniai

 • Arkivyskupas Rino Fisichella
  NAUJAJAI EVANGELIZACIJAI – NAUJI EVANGELIZUOTOJAI

Bažnyčia Lietuvoje

 • Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
 • Paminėtos Lietuvos Krikšto 625 metų ir pal. Jurgio Matulaičio beatifikacijos 25 metų sukaktys
 • Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo šventė
 • Mirė tėvas Antanas Kazimieras Rimkus OFM Cap. (1923–2012)
 • Mirė kunigas Konstantinas Velioniškis MIC (1916–2012)

Bažnyčia pasaulyje

 • Mons. dr. Algirdas Jurevičius
  Eucharistinio kongreso Dubline fragmentai