Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 5 (395) 2013 gegužės 27

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • PRISIKĖLIMĄ LIUDIJA MOTERYS
 • ESAME DIEVO VAIKAI
 • ĮŽENGĘS DANGUN JĖZUS UŽTARIA MUS
 • APIE TALENTUS IR PASKUTINĮ TEISMĄ

Ganytojų žodis

 • Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
  HOMILIJA GEROJO GANYTOJO SEKMADIENĮ VILNIAUS ARKIKATEDROJE
 • Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas
  PAMOKSLAS VILNIAUS ARKIKATEDROJE PER INGRESO ŠV. MIŠIAS

Kauno arkikatedros jubiliejus

 • Kardinolo Stanisławo Dziwiszo paskyrimas ypatinguoju pasiuntiniu
  Kauno arkikatedros jubliejaus proga
 • Kardinolo Stanisławo Dziwiszo homilija Kauno arkikatedroje
 • Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ žodis
  Kauno arkikatedros jubiliejų pasitinkant
 • Kardinolas Stanisławas Dziwiszas. Palaimintasis Jonas Paulius II ir Lietuva

Homilijos

 • VAIKINAS IŠ NAJINO
  10 eilinis sekmadienis (C)
 • PIETŪS FARIZIEJAUS NAMUOSE
  11 eilinis sekmadienis (C)
 • ATSAKYMAS KASDIENIU GYVENIMU
  12 eilinis sekmadienis (C)
 • PAKELIUI Į JERUZALĘ
  13 eilinis sekmadienis (C)

Straipsniai

 • Mons. dr. Algirdas Jurevičius
  DIAKONATAS: ISTORINĖ APŽVALGA

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Kreipimasis dėl ketinimo pasirašyti Europos Tarybos konvenciją
  dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir
  šalinimo
 • Kardinolas A. J. Bačkis Vilniaus arkikatedroje atsisveikino
  su arkivyskupijos ordinaro pareigomis
 • Arkivyskupo metropolito G. Grušo iškilmingas įžengimas į Vilniaus katedrą
 • Kauno arkikatedros 600 metų jubiliejaus minėjimas
 • Atsinaujinimo diena Kaune
 • Lietuvos katalikų, liuteronų ir stačiatikių vyskupų pareiškimas
  dėl žmogaus gyvybės apsaugos

Bažnyčia pasaulyje

 • Tikėjimo metų Sekminės Romoje
 • Caritas rodo motinišką Bažnyčios jautrumą
 • Bažnyčioje per daug apkalbų