Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 9 (399) 2013 rugsėjo 26

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • ŽINIA 2013 M. PASAULINĖS MISIJŲ DIENOS PROGA

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • EKSTRAORDINARINIŲ KOMUNIJOS DALYTOJŲ DISCIPLINOS BEI APEIGŲ NORMOS

Ganytojų žodis

 • Arkivyskupas Gintaras Grušas
  KALBA VILNIAUS ARKIKATEDROJE MININT PAL. JONO PAULIAUS II APSILANKYMO LIETUVOJE DVIDEŠIMTĄSIAS METINES
 • Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
  MININT PAL. JONO PAULIAUS II APSILANKYMO LIETUVOJE 20-ĄSIAS METINES

Homilijos

 • TIKĖJIMO IŠŠŪKIS
  27 eilinis sekmadienis (C)
 • TIKĖJIMAS SKLEIDŽIASI DĖKOJANT
  28 eilinis sekmadienis (C)
 • AR IŠLIKS TIKĖJIMAS?
  29 eilinis sekmadienis (C)
 • MALDA ŠVENTYKLOJE
  30 eilinis sekmadienis (C)
 • AMŽINASIS GYVENIMAS
  Visi Šventieji

Straipsniai

 • Thomas Wieland
  POPIEŽIUS PRANCIŠKUS IR JO TĖVYNĖ ARGENTINA
 • Bertram Meier
  EDITA ŠTEIN: ATVERTI DURIS EUROPOS NAMAMS

Bažnyčia Lietuvoje

 • Paminėtas pal. Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lietuvą 20-metis
 • Šilinių atlaidai
 • Jubiliejiniai Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
 • Žolinės atlaidai Krekenavoje