Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 5 (407) 2014 gegužės 26

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • IŠMINTIES DOVANA
 • SUPRATIMO DOVANA

Homilijos

 • AUKŠTUTINIS KAMBARYS
  Sekminės
 • TREJYBĖS SLĖPINYS
  Švč. Trejybė
 • PAGALBA MUMS, SILPNIEMS
  Devintinės
 • DU IŠKILŪS BAŽNYČIOS VYRAI
  Šv. apaštalai Petras ir Paulius
 • TIKROJI IŠMINTIS
  14 eilinis sekmadienis

Straipsniai

 • Kardinolas Joseph Ratzinger
  JONO PAULIAUS II ENCIKLIKOS
  Paskaita Laterano universitete
 • JONAS PAULIUS II IR „EUROPA SU DVIEM PLAUČIAIS“
 • Arkivyskupas Gerhard Ludwig Müller
  SANTUOKOS NEIŠARDOMUMAS IR DEBATAI DĖL CIVILIŠKAI ANTRĄKART SUSITUOKUSIŲJŲ BEI SAKRAMENTŲ
 • Raniero Cantalamessa OFM Cap.
  ŠEIMA – BAŽNYČIOS NUGARKAULIS
 • Roger Kiska
  JONO PAULIAUS II PALIKIMAS EUROPOJE: VILTIS IR ĮGALINIMAS
 • Johannes G. Gerhartz
  „SUKURK MAN TYRĄ ŠIRDĮ, DIEVE“ (Ps 51, 12)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis
 • Atsinaujinimo diena
 • Šeimų šventė 3D: dovana, dėkingumas, džiaugsmas
 • Gailestingumo atlaidai Vilniuje
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kauno arkivyskupijos kunigų ugdymo konferencija
 • Prekyba žmonėmis – Lietuvos Caritas ir savivaldybių atsakas
 • Seminaras „Įžengiant į Gailestingumo slėpinį“

Bažnyčia pasaulyje

 • Jono XXIII ir Jono Pauliaus II kanonizacija