Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 11 (437) 2016 lapkričio 28

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • HOMILIJA PER ŠV. MIŠIAS UŽBAIGIANT GAILESTINGUMO JUBILIEJŲ

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • ATLEIDIMAS ANT KRYŽIAUS (plg. Lk 23, 39–43)

Ekumenizmas

 • Popiežius Pranciškus
  HOMILIJA PER BENDRĄ EKUMENINĘ MALDĄ LIUTERONŲ LUNDO KATEDROJE
 • BENDRAS PAREIŠKIMAS KATALIKŲ IR LIUTERONŲ REFORMACIJOS MINĖJIMO PROGA
 • Popiežiškoji taryba krikščionių vienybei skatinti
  Bažnyčių ekumeninės tarybos Tikėjimo ir konstitucijos komisija
  KRISTAUS MEILĖ SKATINA MUS SUSITAIKINTI (plg. 2 Kor 5, 14–20)
  Medžiaga 2017 m. Maldos už krikščionių vienybę savaitei

Homilijos

 • ATSISKIRTI NUO NUODĖMIŲ, BET NE NUO ŽMONIŲ / II advento sekmadienis (A)
 • MŪSŲ ATSIVERTIMAS – ŽENKLAS PASAULIUI / III advento sekmadienis (A)
 • ŽMOGUS GYVENA VILTIMI / IV advento sekmadienis (A)
 • TIESA APIE ŽMOGŲ IR DIEVĄ / Kristaus Gimimas (Kalėdos)
 • ANNO DOMINI / Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja (Naujieji Metai)

Straipsniai

 • Mon. dr. Algirdas Jurevičius
  BAŽNYČIA ŠAUKIASI DIEVO GAILESTINGUMO

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Dievo Gailestingumo Motinos Globos atlaidai
 • Gailestingumo durų uždarymas Lietuvoje
 • Nuteistųjų Gailestingumo jubiliejus
 • Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijos
 • Šiaulių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Mirė kunigas jubiliatas Juozapas Burzdžius (1924–2016)

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius Pranciškus Švedijoje