Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 4 (442) 2017 balandžio 27

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • „TU NEBIJOK, NES AŠ SU TAVIMI“ (Iz 43, 5)
  SKLEISTI VILTĮ IR PASITIKĖJIMĄ MŪSŲ LAIKAIS
  Žinia 51-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • PRANAŠAS JONA: VILTIS IR MALDA
 • JUDITOS DRĄSA GRĄŽINA VILTĮ
 • VILTIES ŠALMAS (1 Tes 5, 4–11)
 • VILTIS IR BENDRUOMENĖ (1 Tes 5, 12–22)
 • VISKAS YRA MALONĖ
 • ESAME IŠGELBĖTI VILTIMI (Rom 8, 19–27)

Ganytojų žodis

 • VELYKINIS GANYTOJŲ LAIŠKAS
 • ARKIVYSKUPO G. GRUŠO PAMOKSLAS VELYKNAKTĮ VILNIAUS ARKIKATEDROJE
 • ARKIVYSKUPO LIONGINO VIRBALO VELYKNAKČIO PAMOKSLAS KAUNO ARKIKATEDROJE

Homilijos

 • IŠTARTI VIEŠPAČIUI „TAIP“ / IV Velykų sekmadienis
 • „TEGUL NEIŠSIGĄSTA JŪSŲ ŠIRDYS!“ / V Velykų sekmadienis
 • TIESOS DVASIA / VI Velykų sekmadienis (A)
 • ŽENGIMAS Į DANGŲ STIPRINA TIKĖJIMĄ, VILTĮ IR MEILĘ / Šeštinės (A)

Dokumentai

 • Popiežiškoji Biblijos komisija
  BIBLIJA IR MORALĖ. BIBLINĖS KRIKŠČIONIŠKOJO ELGESIO ŠAKNYS

Bažnyčia Lietuvoje

 • Vyskupas Kęstutis Kėvalas paskirtas Telšių vyskupijos koadjutoriumi
 • Kunigų susirinkimai
 • Arkivyskupas L. Virbalas priėmė Armėnijos Respublikos ambasadorių
 • 2018-ieji paskelbti Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metais
 • Švč. Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos paveikslas po restauravimo sugrįžo į Pivašiūnus
 • Palaimintas restauruotas Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios titulo altorius
 • Mirė kunigas Anicetas Tamošaitis SJ (1922–2017)
 • Mirė kunigas Kazys Meilius (1958–2017)
 • Mirė kunigas Leonidas Nestiukas (1955–2017)

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius Krizmos Mišiose: džiugaus skelbimo ikonos