Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 12 (450) 2017 gruodžio 20

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • ŽINIA PASAULINĖS TAIKOS DIENOS (2018 m. sausio 1 d.) PROGA

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • ŠIANDIENOS VILTIES MISIONIERIAI
 • BUDRUS LAUKIMAS

Ekumeninė savaitė

 • Popiežiškoji taryba krikščionių vienybei skatinti
  Bažnyčių ekumeninės tarybos tikėjimo ir konstitucijos komisija
  MEDŽIAGA 2018-ŲJŲ MALDOS UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ SAVAITEI IR VISIEMS METAMS

Homilijos

 • ECCE ADVENIT DOMINUS DOMINATOR / Viešpaties Apsireiškimas
 • AVINĖLIO SLĖPINYS / 2 eilinis sekmadienis (B)
 • „ATĖJO METAS...“ / 3 eilinis sekmadienis (B)
 • VEIKLI JĖZAUS ŽODŽIO GALIA / 4 eilinis sekmadienis (B)

Dokumentai

 • Popiežiškoji Biblijos komisija
  ŠVENTOJO RAŠTO ĮKVĖPTUMAS IR TIESA
  Tęsinys

Bažnyčia Lietuvoje

 • Vyskupu įšventintas kunigas Darius Trijonis
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Švč. Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos, Šiaulių vyskupijos globėjos, iškilmė
 • Mariologinis kongresas Trakuose
 • Jaunimo renginiai Telšių vyskupijoje
 • Kauno Arkos bei Tikėjimo ir Šviesos bendruomenių šventė

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius Pranciškus Mianmare ir Bangladeše

2017 metų turinys