Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 5 (455) 2018 gegužės 28

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • Apaštališkasis paraginimas
  GAUDETE ET EXSULTATE
  apie pašaukimą į šventumą šiuolaikiniame pasaulyje

Pasirengimas popiežiaus vizitui

 • KAIP PASIRENGTI POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS VIZITUI Į LIETUVĄ?
 • PASIRENGIMO APAŠTALIŠKAJAI POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS KELIONEI Į LIETUVĄ GAIRĖS

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • Lietuvos Vyskupų konferencijos Liturgijos komisijos informacija dėl Švč. Mergelės Marijos, Bažnyčios Motinos, liturginio minėjimo

Ganytojo žodis

 • Arkivyskupas Gintaras Grušas
  HOMILIJA SEKMINIŲ ŠV. MIŠIOSE VILNIAUS KALVARIJOSE

Homilijos

 • SUSITIKTI SU KRISTUMI EUCHARISTIJOJE ĮVAIRIAIS BŪDAIS / Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (B)
 • LEISKIME JAM STRATEGUOTI / 10 eilinis sekmadienis (B)
 • GRŪDO LIKIMAS / 11 eilinis sekmadienis (B)
 • EVANGELINIO DŽIAUGSMO ŠAUKLYS / Šv. Jono Krikštytojo Gimimas
 • PER LIGĄ IR NET MIRTĮ – Į GYVENIMĄ / 13 eilinis sekmadienis (B)

Dokumentai

 • Tarptautinės katalikų charizminio atsinaujinimo tarnybos Mokymo komisija
  IŠGYDYMO MALDŲ GAIRĖS

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Konferencija „Tikėjimo iššūkiai šių dienų visuomenėje“
 • Išminties šventė Šiauliuose
 • Kunigų susirinkimai
 • Konferencija „Permąstyti Europą“
 • Paroda „Šv. Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai: Lietuva–Italija“
 • In memoriam Petras Kimbrys
 • Mirė kunigas Petras Petraitis (1955–2018)