2004 vasario 28
Nr. 4
PDF formuotė, 308kb

 
Šiame numeryje:
 
 
Bažnyčia Lietuvoje
 
  • Pasaulinė ligonių diena Lietuvoje
  • Lietuvos šeimos centrų konferencija Kaune
  • Ataskaitinė Kariuomenės ordinariato konferencija
  • „Kario maldos vadovo“ pristatymas
  • XV tarptautinė vyriausiųjų karo kapelionų konferencija
  • Vizitas Elko vyskupijoje
  • Lietuvos jaunimo centrų atstovų susitikimas
  • Lietuvos „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenių šventė Kaune
  • Mirė prelatas Algirdas Kazimieras Gutauskas (1921–2004)
  • Mirė kunigas Antonius Dziekan (1914–2004)
  • Mirė kun. Petras Nykštas (1928–2004)
  • Vilkaviškio vyskupijos kunigų simpoziumas
  • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
  • Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
  • Kauno arkivyskupijos zakristijonų susirinkimas
  • Prieš 15 metų iš naujo pašventinta Vilniaus arkikatedra
  • Kauno kunigai lankėsi Nemunaityje
  • Renginiai
  • Atgaivinami atlaidai
  • Marijos legionierių šventė
  • Popietė „Amžinoji meilė“
  • Prisiminta Adelė Dirsytė
  • Keliais žodžiais
 
Ganytojų žodis
 
 
Homilijos
 
  • Mylintis „Aš Esu“ (III gavėnios sekmadienis; C)
  • Išaikštinimas po pažeminimo (IV gavėnios sekmadienis; C)
 
Bažnyčios dokumentai
 
 
Bažnyčia pasaulyje
 
  • Popiežius susirūpinęs dėl antisemitizmo
  • Kunigai turi būti rengiami geriau
  • Rytų Europa irgi priklauso Europai
  • Paukščių gripas – globalizacijos „pavojaus signalas“
  • Valstybė privalo laiduoti šeimai ypatingą apsaugą
  • Vatikanas smerkia žmogiškųjų embrionų klonavimą
  • Užbaigti parengiamieji trumpojo katekizmo darbai
  • Šaukiamas Vyskupų sinodas
 
 
© „Bažnyčios žinios“