„Bažnyčios žinios“. 2007 kovo 30, Nr. 6. <<< atgal į numerio turinį

Nauji leidiniai

Jacques Gauthier. Trokštu! Nuo mažosios Teresėlės iki Motinos Teresės. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2007. – 118 p.

Koks gelminis ryšys sieja šv. Teresę Lizjietę ir pal. Motiną Teresę? Tai Jėzaus troškulys. Turima omenyje ne tai, kad jos trokšta Jėzaus, o tai, kad Jėzus trokšta mūsų, trokšta jų. Abi Tereses esmingai jungia ryžtingas troškimas numalšinti Jėzaus troškulį, guosti Jį dėl masinio žmonių abejingumo, pasotinti Jo meilės troškimą, mylėti Jį per kitus žmones, atsiduodant Jo meilei, tapti atviram atstumtiems Jo širdies švelnumo gūsiams. Šios dvi Dievo išrinktos liudytojos, kad mums atskleistų Jo trokštančią meilę, žengia mažuoju pasitikėjimo ir atsižadėjimo keleliu, kuriuo eiti gali kiekvienas.© „Bažnyčios žinios“