„Bažnyčios žinios“. 2007 spalio 31, Nr.20. <<< atgal į numerio turinį

Nauji leidiniai

Stasys Yla. Šiluva Žemaičių istorijoje. – Kaunas: Kauno arkivyskupija, 2007. – 446 p.: iliustr.

Kunigo Stasio Ylos knyga „Šiluva Žemaičių istorijoje“ Lietuvoje pasirodo pirmą kartą. Čia spausdinama 1970 m. JAV išleista veikalo pirma dalis ir antros dalies rankraštis. Tai iki šiol nepamainoma, pirma išsami, gyvai parašyta Šiluvos ir jos bažnyčios istorija.

„Šią knygą galima vadinti ir Lietuvos Bažnyčios istorija, kurioje autorius stengiasi nubrėžti taip pat lietuviškumo istorijos gaires“ (dr. Irena Vaišvilaitė).


© „Bažnyčios žinios“