„Bažnyčios žinios“. 2007 lapkričio 16, Nr. 21. <<< atgal į numerio turinį

Nauji leidiniai

Tėvas Joseph-Marie Verlinde. Kai uždanga plyšta: Ezoterikos iššūkis krikščionybei. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2007. – 272 p.

Ką dengia slaptųjų (ezoterinių, hermetinių, okultinių...) mokymų uždanga? Ar iš tikrųjų jų sekėjus (gnostikus, rezenkreicerius, masonus, teosofus...) su judėjais ir krikščionimis jungia viena ir ta pati tradicija? Kaip laisvieji mūrininkai žvelgia į krikščionybę? Ar katalikas gali būti masonu? Ar tikrai Katalikų Bažnyčia yra pasmerkusi laisvąją mūrininkiją?

Rasti atsakymus į šiuos ir daugelį kitų intriguojančių klausimų padeda kun. Juozapas Marija Verlendas, pažįstantis ezoteriką ne tik iš knygų, bet ir iš savo asmeninės patirties. Nepasiklysti sudėtingose sąvokose, slėpiningose apeigose ir painiuose praeities vingiuose padeda nuodugni analizė, vaizdingas pasakojimas ir reljefiški garsių asmenybių paveikslai. Ši knyga – tikras ezoterikos vadovas, aprėpiantis plačią istorinę skalꠖ nuo senovės hermetikų iki mūsų laikų Naujojo amžiaus mąstysenos mokytojų.

„Eik į savo kambarėlį“ (Mk 6, 6): Dvasinės pratybos kasdieniame gyvenime. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2007. – 348 p.

„Eik į savo kambarėlį“ – šv. Ignaco Lojolos mokymu pagrįstos Dvasinės pratybos kasdieniame gyvenime, trunkančios 33 savaites. Kiekvienai pratybų dienai parinkti trumpi, susimąstyti kviečiantys pasakojimai, pateiktos Šventojo Rašto nuorodos bei taiklūs klausimai atveria vis naujas Evangelijos ir žmogaus širdies gelmes, skatina pažinti Dievą ir save, ragina ieškoti savo vietos pasaulyje. Gausūs praktiniai patarimai padeda atsiverti Dievui, moko, kaip melstis, medituoti ir kontempliuoti Šventąjį Raštą, įveikti iškylančius dvasinius sunkumus bei priimti teisingus sprendimus. Šią knygą turėtume ne vien skaityti – ji bus naudinga, jei tai, kas joje siūloma, įgyvendinsime.


© „Bažnyčios žinios“