Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

2004 metų rinktinis turinys ir archyvas

Popiežius Jonas Paulius II

Kiti Bažnyčios dokumentai

Lietuvos Vyskupų Konferencija

Ganytojų žodis

  • Kardinolo A. J. Bačkio pamokslas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Sausio 13-osios proga (2004) | *.pdf, BŽ 2004, Nr. 2.
  • Kardinolo A. J. Bačkio pamokslas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Vasario 16-osios proga (2004) | *.pdf, BŽ 2004, Nr. 4.
  • Kardinolo A. J. Bačkio laiškas šv. Kazimiero 400-ųjų kanonizavimo metinių proga (2004 03 04) | *.pdf, BŽ 2004, Nr. 5
  • Kardinolo A. J. Bačkio pamokslas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Kovo 11-osios proga (2004) | *.pdf, BŽ 2004, Nr. 6
  • Vyskupo Jono Kaunecko kalba iškilmingame Seimo posėdyje (2004 03 11) | *.pdf, BŽ 2004, Nr. 6
  • Kardinolo Achille Silvestrini homilija Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje (2004 05 09) | *.pdf, BŽ 2004, Nr. 9
  • Kardinolo A. J. Bačkio pamokslas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Šv. Kazimiero jubiliejinių metų proga (2004 05 09) | *.pdf, BŽ 2004, Nr. 9
  • Kardinolo A. J. Bačkio žodis per Lietuvos radiją ir televiziją įstojimo į ES proga (2004 04 30) | *.pdf, BŽ 2004, Nr. 9
  • Vyskupo Jono Ivanausko kalba, pasakyta šalių kandidačių į ES Bažnyčių vardu, uždarant COMECE kongresą Santiago de Compostela (2004 04 23) | *.pdf, BŽ 2004, Nr. 9
  • Kardinolo A. J. Bačkio pamokslas Prezidento inauguracijos proga (2004 07 12) | *.pdf, BŽ 2004, Nr. 13-14
  • Kaišiadorių vyskupo J. Matulaičio pamokslas Žemaičių Kalvarijoje (2004 07 04) | *.pdf, BŽ 2004, Nr. 13-14
  • Kardinolo A. J. Bačkio pamokslas Žemaičių Kalvarijoje (2004 07 07) | *.pdf, BŽ 2004, Nr. 15
  • Apaštališkojo nuncijaus arkiv. P. St. Zurbriggeno pamokslas Žemaičių Kalvarijoje (2004 07 11) | *.pdf, BŽ 2004, Nr. 15
  • Kardinolo A. J. Bačkio kalba Vilniaus arkivyskupijos tikybos mokytojams naujų mokslo metų proga (2004 09 04) | *.pdf, BŽ 2004, Nr. 17
  • Kardinolo A. J. Bačkio homilija Teologiniame sielovadiniame simpoziume rengiantis Tarptautiniam Eucharistiniam kongresui | *.pdf, BŽ 2004, Nr. 21
  • Kardinolo A. J. Bačkio homilija per Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidus (2004 11 14) | *.pdf, BŽ 2004, Nr. 22
  • Kardinolo A. J. Bačkio pamokslas Šv. Kazimiero jubiliejinių metų užbaigimo proga (2004 11 21) | *.pdf, BŽ 2004, Nr. 22
  • Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ. Kauno kunigų seminarija istorijos verpetuose (2004 12 04) | *.pdf, BŽ 2004, Nr. 24

Straipsniai

Homilijos

Dvasininkų nekrologai

Šiame turinyje neatsispindi rubrikos:

  • Bažnyčia Lietuvoje
  • Bažnyčia pasaulyje
  • Laiškai
  • Nauji leidiniai
  • Informacija
  • Skelbimai