Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 7 (433) 2016 liepos 22

Bažnyčios dokumentai

  • Popiežius Pranciškus
    Posinodinis apaštališkasis paraginimas
    AMORIS LAETITIA
    vyskupams, kunigams ir diakonams, vienuoliams ir vienuolėms,
    susituokusiems krikščionims ir visiems Kristų tikintiems pasauliečiams apie meilę šeimoje
    (Pabaiga)

Popiežiaus katechezės

    Popiežius Pranciškus
  • EIK IR TU TAIP DARYK (plg. Lk 10, 25–37)
  • GAILESTINGUMAS IR SUTAIKINIMAS
  • PAKLYDUSI AVELĖ (plg. Lk 15, 1–7)
  • GAILESTINGASIS TĖVAS (plg. Lk 15, 11–32)
  • GAILESTINGUMAS IR MALDINGUMAS
  • SKURDAS IR GAILESTINGUMAS (plg. Lk 16, 19–31)
  • MALDA KAIP GAILESTINGUMO ŠALTINIS (plg. Lk 18, 1–8)
  • NUOLANKI MLADA SULAUKIA MALONĖS (Lk 18, 9–14)
  • PIRMAS GAILESTINGUMO ŽENKLAS: KANA (Jn 2, 1–11)
  • GAILESTINGUMAS YRA ŠVIESA (plg. Lk 18, 35–43)

Ganytojai

  • Ekumeninis pareiškimas
    ŽMOGAUS GYVYBĖ PAGALBINIO APVAISINIMO ĮSTATYMO KONTEKSTE. KRIKŠČIONIŠKOJI PERSPEKTYVA

Homilijos

  • LAUKIMO IR BUDĖJIMO LAIKAS / 19 eilinis sekmadienis (C)
  • TAIKOS IR KARO VĖLIAVA / 20 eilinis sekmadienis (C)
  • SEKTI JĖZŲ MERGELĖS MARIJOS PĖDOMIS / Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)
  • NE MALDŲ GAUSA ATVERIA DANGAUS KARALYSTĘ / 21 eilinis sekmadienis (C)
  • APGAULINGAS NUSIŽEMINIMAS / 22 eilinis sekmadienis (C)

Bažnyčia Lietuvoje

  • Lietuvoje lankėsi didysis penitenciaras kard. Mauro Piacenza
  • Vyskupo Lino Vodopjanovo ingresas į Panevėžio katedrą
  • Kauno arkivyskupijos 90-mečio jubiliejiniai renginiai
  • Paminėtos Vilkaviškio vyskupijos 90-osios gyvavimo metinės
  • Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
  • Mirė prel. Kazimieras Dobrovolskis (1911–2016)