2018 gruodžio 11
Nr. 11–12 /
Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Šiame numeryje:

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • ŽINIA 2-OSIOS PASAULINĖS VARGSTANČIŲJŲ DIENOS PROGA
 • „DEŠIMT ŽODŽIŲ“
 • DIEVO MEILĖ ĮPRASMINA ĮSTATYMĄ
 • „NETURĖSI KITŲ DIEVŲ, TIKTAI MANE“
 • STABMELDYSTĖ
 • PAGARBA VIEŠPATIES VARDUI
 • „TIKIU, KAD DIEVAS TROKŠTA POKYČIO BAŽNYČIOJE“
  Privatus pokalbis su jėzuitais Baltijos šalyse

Lietuvos vyskupų konferencija

 • LIETUVOS VYSKUPŲ ADVENTINIS LAIŠKAS
 • Lietuvos vyskupų pranešimas
  KAD VAIKAI BŪTŲ SAUGŪS

Ganytojo žodis

  Arkivyskupas Jorge Carlos Patron Wong
 • HOMILIJA ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJOS 70-MEČIO PROGA
 • Arkivyskupas Gintaras Grušas
 • HOMILIJA AUŠROS VARTŲ GAILESTINGUMO MOTINOS ATLAIDŲ SEKMADIENĮ
 • PAMOKSLAS ŠV. MIŠIOSE UŽ LIETUVOS KARIUOMENĘ

Homilijos

 • MARANA THA – „ATEIK, VIEŠPATIE JĖZAU!“ / I advento sekmadienis (C)
 • DIEVAS ĮBRENDA Į ŽMONIJOS ISTORIJĄ / II advento sekmadienis (C)
 • KĄ MUMS DARYTI, KAD GYVENTUME? / III advento sekmadienis (C)
 • DIEVAS DARO TIK DIDŽIUS DALYKUS / IV advento sekmadienis (C)
 • KALĖDŲ ŽENKLAS / Kristaus Gimimo iškilmė
 • IEŠKOTI ŠEIMOJE / Šventoji Šeima: Jėzus, Marija, Juozapas (C)
 • MARIJOS VAISINGA MERGYSTĖ / Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja

Ekumeninė savaitė

 • Popiežiškoji taryba krikščionių vienybei skatinti
  Bažnyčių ekumeninės tarybos tikėjimo ir konstitucijos komisija
  TIK TO, KAS TEISU, TEISINGAI TESIEKSI (Įst 16, 18–20)
  Medžiaga 2019-ųjų Maldos už krikščionių vienybę savaitei ir visiems metams

Straipsniai

 • Joseph Ratzinger – Benediktas XVI
  MALONĖ IR PAŠAUKIMAS – NEATŠAUKIAMI. Pastabos dėl traktato De Iudaeis

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis
 • Telšių vyskupijos kunigų ir katechetų konferencija
 • Paminėtas arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus 80-metis
 • Paminėtas Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto įsteigimo 40-metis
 • Atsinaujinimo diena „Dėmesio – šventumas – kitoks“
 • Lietuvos ligoninių kapelionų ir sielovados bendradarbių konferencija
 • Mirė kunigas Izidorius Butkus (1925–2018)
 • Mirė kunigas Rimantas Visockis (1969–2018)

Epitafija

 • Atsisveikiname su skaitytojais