Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 1 (289) 2008 sausio 15

Popiežius

 • Popiežiaus Benedikto XVI žinia Pasaulinės taikos dienos proga
 • Popiežiaus Benedikto XVI žinia 2007 m. Kalėdų proga
 • Popiežiaus Benedikto XVI homilija per 2007 m. Kalėdų šv. Mišias

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • Pareiškimas dėl nesąžiningos kampanijos prieš alkoholio reklamos ribojimą
 • LVK sekretoriato informacija dėl ordinų pripažinimo

Bažnyčia Lietuvoje

 • Adventiniai ir kalėdiniai renginiai
 • Kun. prof. S. Ylos studija „Šiluva Žemaičių istorijoje“ pristatymas
 • Konferencija „Dievo žodis vakar ir šiandien“
 • Kaišiadorių vyskupijos Caritas metinė konferencija

Homilijos

 • PALAIMINTAS LIKUTIS
  4 eilinis sekmadienis (A)
 • JĖZAUS IR MŪSŲ GUNDYMAI
  I gavėnios sekmadienis (A)

Bažnyčios dokumentai

 • Popiežius Benediktas XVI. Enciklika SPE SALVI (Pabaiga)

Bažnyčia pasaulyje

 • Benediktas XVI pabrėžė santuokos ir šeimos svarbą
 • Benediktas XVI pabrėžė krikščionių kankinystės ypatingumą
 • Popiežiaus kalba diplomatams