Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 19 (307) 2008 spalio 15

Popiežiaus Benedikto XVI katechezės

 • Antroji katechezė apie Paulių: Pauliaus biografija
 • Trečioji katechezė apie Paulių: Pauliaus atsivertimas
 • Ketvirtoji katechezė apie Paulių: Pauliaus mokymas apie apaštalystės prasmę ir esmę
 • Penktoji katechezė apie Paulių: Paulius ir kiti apaštalai
 • Šeštoji katechezė apie Paulių: Jeruzalės Susirinkimas ir incidentas Antiochijoje

Bažnyčia Lietuvoje

 • Marijampolės Marijonų vienuolynui – 250 metų
 • Tarptautinė konferencija apie socialinę rinkos ekonomiką
 • Seminaras Lectio divina Pažaislio vienuolyne
 • Šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenė dalyvavo kun. M. Sopočkos beatifikacijos Mišiose
 • Žemaičių Kalvarijoje paminėtos šv. Kazimiero gimimo 550 metinės
 • Mirė mons. Vytautas Kazlauskas (1919–2008)
 • Mirė kunigas jubiliatas Vytautas Palubinskas (1926–2008)
 • Susitikimas su partijų atstovais Kauno arkivyskupijoje
 • Policijos ir visuomenės šventė Šiauliuose
 • Lietuvos Kolpingo draugijai – 15 metų
 • Jaunimui pristatytas pal. P. G. Frassati
 • Pašventinti vargonai Alytaus Šv. Liudviko bažnyčioje

Homilijos

 • MIRTIS IR AUKA
  Mirusiųjų diena (Vėlinės)
 • SVARBIAUSIA ŠVENTOVĖ
  Laterano bazilikos pašventinimas

Bažnyčia pasaulyje

 • Beatifikuotas kun. Mykolas Sopočka
 • Prasidėjo Dievo žodžiui skirtas Vyskupų sinodas
 • Biblijos skaitymo maratonas
 • Benediktas XVI patvirtino enciklikos Humanae vitae nuostatas
 • Pijus XII gelbėjo žydus
 • Vatikanas nebuvo pasmerkęs Charleso Darwino
 • Nacionalinių delegatų universitetinei sielovadai susitikimas