Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 20 (308) 2008 spalio 30

Popiežius

 • Pamokslas per šv. Mišias pradedant Vyskupų sinodą (2008 10 05)
 • Kalba pradedant Vyskupų sinodą (2008 10 06)
 • Kreipimasis į Vyskupų sinodą (2008 10 14)

Popiežiaus Benedikto XVI katechezės

 • Septintoji katechezė apie Paulių: Pauliaus santykis su istoriniu Jėzumi
 • Aštuntoji katechezė apie Paulių: Pauliaus mokymas apie Bažnyčią

Bažnyčia Lietuvoje

 • Konferencija Lietuvos jėzuitų provincijos 400 metų jubiliejui paminėti
 • Atsinaujinimo diena „Santuoka: ar du taps viena?“ Kaune
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Tarptautinė mokslinė konferencija „Zenonas Ivinskis ir Lietuvos praeities tyrimai“
 • Suteikti monsinjorų titulai kun. Algirdui Jurevičiui ir kun. Jonui Sabaliauskui
 • Mokslo metų pradžia Šv. Kazimiero kolegijoje
 • Vilniuje paminėtas Opus Dei įkūrimo 80-ies metų jubiliejus
 • Pasirengimas jaunimo susitikimui „Pasitikėjimo piligrimystė Vilniuje“
 • Marijos diena Šiluvoje
 • Vidinio gydymo pamaldos Kaune
 • „Tikėjimo ir Šviesos“ sąjūdžio bendruomenės „Dievo sodas“ jubiliejus
 • Paskaita Kauno miesto muziejuje apie šventųjų jėzuitų atvaizdus

Homilijos

 • DOVANA IR UŽDUOTIS
  33 eilinis sekmadienis (A)
 • KARALIUS IR TEISĖJAS
  Kristus, Visatos Valdovas (A)

Bažnyčia pasaulyje

 • Dievo žodžiui skirto Vyskupų sinodo svarstybos
 • Benediktas XVI kanonizavo keturis palaimintuosius