Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 21 (309) 2008 lapkričio 15

Popiežius

 • Homilija per šv. Mišias užbaigiant Vyskupų Sinodo XII generalinę asamblėją (2008 10 26)

Vyskupų sinodas

 • Vyskupų sinodo žinia Dievo tautai užbaigiant XII generalinę asamblėją (2008 10 24)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2008 11 4–6)
 • Šv. Kazimiero kolegija šventė 60 metų jubiliejų
 • Konferencija „Krikščioniškosios vertybės postmodernioje visuomenėje“
 • Blaivybės sąjūdžio 150-ties metų minėjimas Šiauliuose
 • Panevėžio Kazimiero Palataroko gimnazijos šventė
 • Suteikti garbės titulai: prel. J. P. Gedgaudui, kan. P. V. Stukui, kun. A. Ramonui, kan. R. Gudlinkiui, kan. P. Šiuriui
 • Šv. Mišios už mirusiuosius Romos lietuvių bendruomenėje
 • Vysk. Juozo Tunančio padėkos šv. Mišios
 • Caritas savanorių išvyka į Kryžių kalną
 • Šventojo Rašto studijų grupės kelionė
 • Skautų devyniasdešimtmečio iškilmės
 • Renginiai Panevėžyje
 • Renginiai Kauno Šv. Kryžiaus parapijoje

Homilijos

 • RAGINIMAS BUDĖTI
  I advento sekmadienis (B)
 • TIKRASIS ATSIVERTIMAS
  II advento sekmadienis (B)

Bažnyčia pasaulyje

 • Baigėsi Dievo žodžiui skirta Vyskupų sinodo asamblėja
 • Psichologijos taikymo gairės atrenkant ir ugdant kandidatus į kunigystę
 • Katalikų ir musulmonų forumo susitikimas
 • Benediktas XVI apie kūrimą ir evoliuciją