Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 23 (311) 2008 gruodžio 15

Popiežius

 • Meditacija apie Rožinio maldą (2008 10 19)
 • Kreipimasis į Tarptautinį kongresą „Vatikano II Susirinkimas Jono Pauliaus II pontifikate“ (2008 10 29)

Popiežiaus Benedikto XVI katechezės

 • Dešimtoji katechezė apie Paulių: Kryžiaus teologija
 • Vienuoliktoji katechezė apie Paulių: Kristaus prisikėlimas
 • Dvyliktoji katechezė apie Paulių: Mokymas apie Kristaus sugrįžimą
 • Tryliktoji katechezė apie Paulių: Mokymas apie nuteisinimą

Šventasis Sostas ir Lietuva

 • Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus prie Šventojo Sosto Vytauto Ališausko kalba įteikiant skiriamuosius raštus Jo Šventenybei popiežiui Benediktui XVI
 • Jo Šventenybės popiežiaus Benedikto XVI atsakomoji kalba

Bažnyčia Lietuvoje

 • Mirė vyskupas Antanas Vaičius (1926–2008)
 • Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. jubiliejaus šventimas Romoje
 • Negimusio kūdikio dienai paminėti skirti renginiai
 • Vilniuje vyko IV jaunimo sielovados forumas „Jaunimas ir Evangelija: tikėjimo perdavimo kelias“
 • Apaštališkasis nuncijus viešėjo Elektrėnų parapijoje
 • Konferencija „Žmogaus ugdymas ir religija XXI amžiuje“
 • Šv. Jono broliai minėjo penkiolikos metų jubiliejų
 • Pal. J. Matulaičio konsekravimo vyskupu 60 metų sukakties paminėjimas
 • Panevėžyje vyko VII šiuolaikinės krikščioniškosios muzikos festivalis „Sielos 2008“
 • Telšių vyskupijos kunigų susitikimas
 • Prasideda Betliejaus taikos ugnies akcijos renginiai
 • Marijonų gimnazijos moksleiviai dalyvavo Comenius projekte
 • Kauno miesto muziejuje vyko paskaita apie rožinio motyvą Lietuvos dailėje
 • Onos Norušytės-Janušauskienės-Januševičienės knygos „Gyvenimas su darbu ir malda“ pristatymas
 • Šv. Mišios iš Šiluvos bazilikos – tarptautiniu „Marijos radijo“ tiltu
 • Religinio meno paroda Gloria Dei Kaune ir Birštone
 • Žemaičių Kalvarijoje – šv. Cecilijos garbei skirta šventė
 • Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbių ugdymo seminaras Birštone
 • Vyrų maldos popietė Vilniuje
 • Medikų ateitininkų korporacijai „Gaja“ – 80 metų
 • Akademinė sielovada Kaune – advento pradžios renginiai

Homilijos

 • KOVOS LAIMĖTOJAI
  Kristaus Gimimas – Kalėdos
 • ŠEIMOS MOKYKLA
  Šventoji Šeima
 • METAI IŠGANYMO ISTORIJOJE
  Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja – Naujieji Metai
 • TIESOS IEŠKOTOJAI
  Kristaus Apsireiškimas – Trys Karaliai

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius reikalavo „naujo estetikos ir etikos dialogo“
 • Galimi Mišių liturgijos nedideli pakeitimai