Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 12 (324) 2009 birželio 26

Popiežiaus Benedikto XVI katechezės

 • Katechezė apie Rabaną Maurą
 • Katechezė apie Joną Škotą Eriugeną

Bažnyčia Lietuvoje

 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2009 06 06)
 • Vilniaus Kalvarijų atlaidai
 • Devintinių procesija ir iškilmės Kauno arkikatedroje
 • Konferencija „Bažnyčios vaidmuo laisvosios rinkos visuomenėje“
 • Šventimai Telšių vyskupijoje
 • 2010 m. Jaunimo dienos tema
 • Telšių vyskupijoje pertvarkyti dekanatai
 • Marijos diena Šiluvoje
 • Keliais žodžiais

Homilijos

 • UŽDUOTIS SKELBĖJAMS
  15 eilinis sekmadienis (B)
 • AVYS BE PIEMENS
  16 eilinis sekmadienis (B)
 • NETURTAS IR DUONA
  17 eilinis sekmadienis (B)

Straipsniai

 • Arkivyskupas Crescenzio Sepe
  KUNIGŲ CELIBATO SVARBA ŠIANDIEN
 • Kardinolas Walter Kasper
  DIALOGAS TARP RYTŲ IR VAKARŲ

Bažnyčia pasaulyje

 • Benedikto XVI laiškas Kunigų metų proga
 • Teologinės komisijos dokumentas apie prigimtinę teisę
 • Vatikano pareiškimas dėl neteisėtų lefebvristų šventimų
 • Supaprastintos kunigų grąžinimo į pasauliečių luomą procedūros