Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 13–14 (325–326) 2009 liepos 16

Popiežius Benediktas XVI

 • Laiškas pradedant Kunigų metus Jono Marijos Vianėjaus 150-ųjų Dies Natalis metinių proga
 • Katechezė apie kunigo pašaukimą
 • Katechezė apie kunigo tapatybę ir misiją
 • Homilija per Vakarinę valandą pradedant Kunigų metus

Šventasis Sostas

 • Kardinolų kolegijos dekano, Šventojo Tėvo pasiuntinio kardinolo Angelo Sodano sveikinimai Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio iškilmių proga
 • Kardinolo Angelo Sodano homilija minint Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • Dekretas dėl minimalios ir maksimalios sumos, parduodant ar kitaip atsisakant bažnytinio turto, nustatymo
 • Paaiškinimas dėl dekreto, nustatančio minimalias ir maksimalias sumas, parduodant ar kitaip atsisakant bažnytinio turto

Bažnyčia Lietuvoje

 • Kunigų metų pradžia Kaišiadorių vyskupijoje
 • Šv. Jono Krikštytojo diena ir Kunigų metų pradžia Kauno arkivyskupijoje
 • Apaštalo Pauliaus gimimo 2000 metų jubiliejaus pabaigos iškilmės
 • Kryžių koplyčia paskelbta Vilkaviškio vyskupijos diecezine šventove
 • Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai Šiaulių katedroje
 • Pašventintas Pilnų namų bendruomenės koplyčios kertinis akmuo
 • Mokslinė konferencija „Šv. Brunono Kverfurtiečio istorija ir atmintis Lietuvoje“
 • Piligriminė jaunimo pašaukimų stovykla
 • Diakonų šventimai
 • Paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
 • Suteikti mokslo laipsniai
 • Pasirašytas keturšalis susitarimas
 • Šiluvos aikštė – geriausias urbanistinis projektas
 • Pašventinta koplyčia ir rekolekcijų namai
 • Nauja metodinė medžiaga
 • Kun. Zacharijo Thudippara MST rekolekcijos
 • Zarasų dekanato dienos – „Meilė niekada nesibaigia“
 • Kaišiadorių dekanato jaunimo dienos
 • Jonavos dekanato Jaunimo diena
 • Vaikų ir jaunimo chorelių dienos Molėtuose
 • Nauja Jaupra grupelė
 • Krikščioniškojo teatro spektaklis
 • „Kairos“ rekolekcijos
 • Jaunimo susitikimas
 • Vyskupo viešnagė

Homilijos

 • DIEVO DARBAS: TIKĖKITE
  18 eilinis sekmadienis (B)
 • KŪNAS UŽ PASAULIO GYVYBĘ
  19 eilinis sekmadienis (B)
 • PAŽINTIS SU MARIJA
  Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų
 • „GYVENS PER MANE“
  20 eilinis sekmadienis (B)
 • APSISPRENDIMO ŽODŽIAI
  21 eilinis sekmadienis (B)

Bažnyčia pasaulyje

 • Pristatyta Benedikto XVI enciklika Caritas in veritate
 • Šv. Pauliaus metų užbaiga