Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 15 (327) 2009 rugpjūčio 17

Popiežius

 • Benediktas XVI
  Enciklika CARITAS IN VERITATE
  vyskupams, kunigams ir diakonams, vienuoliams ir vienuolėms, tikintiems pasauliečiams ir visiems geros valios žmonėms apie visapusišką žmogus vystymąsi meilėje ir tiesoje (Pradžia)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Apaštališkasis nuncijus susitiko su Lietuvos prezidente
 • Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
 • Palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC atlaidai
 • Kryžių kalno atlaidai
 • Paminėta šv. Brunono kankinystės ir Lietuvos vardo tūkstantmečio sukaktis
 • Mirė kunigas Ričardas Repšys (1950–2009)
 • Mirė kunigas jubiliatas Zigmantas Šimkus (1920–2009)
 • Šventimai Šiaulių vyskupijoje
 • Kunigų paskyrimai Šiaulių ir Kaišiadorių vyskupijose
 • Nauja Šiaulių vyskupijos parapija
 • Maisto paketai nepasiturintiems
 • Maitinti buvę nuteistieji
 • Rožinio draugijos jubiliejus
 • Jaunimo giesmių savaitė
 • Padėtas kertinis akmuo
 • Jaunųjų piligrimų žygis
 • Škaplierinės atlaidai Linkuvoje
 • Užvenčio parapijos jubiliejus
 • Atidarytas Sakralinio meno centras
 • Keliais žodžiais

Homilijos

 • ŠVARU AR NEŠVARU?
  22 eilinis sekmadienis (B)
 • „ATSIVERK!“
  23 eilinis sekmadienis (B)