Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 16 (328) 2009 rugpjūčio 31

Popiežius

 • Benediktas XVI
  Enciklika CARITAS IN VERITATE
  vyskupams, kunigams ir diakonams, vienuoliams ir vienuolėms, tikintiems pasauliečiams ir visiems geros valios žmonėms apie visapusišką žmogus vystymąsi meilėje ir tiesoje (Tęsinys. Pradžia Nr. 15)

Popiežiaus Benedikto XVI katechezės

 • Katechezė apie Kirilą ir Metodijų

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • Vairuotojų ir automobilių laiminimo apeigos

Bažnyčia Lietuvoje

 • Žolinės atlaidai Pivaišūnuose
 • Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų atlaidai Krekenavoje
 • Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų atlaidai Pažaislyje
 • Lietuvos Caritas bendradarbių ir savanorių vasaros stovykla
 • Mirė kunigas Romualdas Mizaras (1923–2009)
 • Renginiai tikybos mokytojams ir mokiniams
 • Jaunųjų vargonininkų festivalis
 • Marijos diena Šiluvoje
 • Afganistano vaikams – lietuviškos kepurės
 • Keliais žodžiais

Homilijos

 • KANČIOS PRANAŠYSTĖ
  24 eilinis sekmadienis (B)
 • KURIS DIDESNIS?
  25 eilinis sekmadienis (B)
 • PAPIKTINIMAI IR PASIPIKTINIMAI
  26 eilinis sekmadienis (B)