Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 17 (329) 2009 rugsėjo 11

Popiežius

 • Benediktas XVI
  Enciklika CARITAS IN VERITATE
  vyskupams, kunigams ir diakonams, vienuoliams ir vienuolėms, tikintiems pasauliečiams ir visiems geros valios žmonėms apie visapusišką žmogus vystymąsi meilėje ir tiesoje (Pabaiga. Pradžia Nr. 15. Tęsinys Nr. 16)
 • Bendroji katechezė: popiežius aiškina savo enciklikos turinį

Šventasis Sostas

 • Popiežiškoji migrantų ir keleivių sielovados taryba
  Žinia 2009 m. pasaulinės turizmo dienos proga

Bažnyčia Lietuvoje

 • Naujų mokslo metų pradžios šventė
 • Žemaičių kunigų seminarija pradėjo naujus mokslo metus
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Mokslinė konferencija Žemaičių Kalvarijoje
 • Kauno arkivyskupijos Caritas 20-mečio šventė
 • Jubiliejinė Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų konferencija
 • Laisvės dienos minėjimas Šiaulių vyskupijoje
 • Padėkos už laisvę šventė Šiluvoje
 • Lectio divina maldos grupių susitikimas
 • Mirė kunigas jubiliatas Albertas Ulickas (1919–2009)
 • Paskyrimai Telšių vyskupijoje
 • Piligriminė jaunimo žygeivystė
 • Jaunimo dienų kryžiaus kelionė
 • Jaunųjų ministrantų stovykla
 • Padėkos ir dainų šventė
 • Seminaras tikybos mokytojams
 • Keliais žodžiais

Homilijos

 • SANTUOKA – DIEVO PLANAS
  27 eilinis sekmadienis (B)
 • IŠMINTIS IR TURTAS
  28 eilinis sekmadienis (B)

Bažnyčia pasaulyje

 • Benedikto XVI žodis Taikos susitikimo dalyviams Krokuvoje
 • Vatikane nenumatoma liturgijos reforma
 • Numatomas dokumentas dėl kunigų rengimo