Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 18 (330) 2009 rugsėjo 28

Popiežiaus Benedikto XVI katechezės

 • Apie Arso klebono gyvenimo liudijimą
 • Apie Mariją kaip kunigų Motiną
 • Apie Joną Eudą ir kunigų ugdymo reikšmę
 • Apie šv. Odoną Kliunietį
 • Apie šv. Petrą Damijoną
 • Apie atsakomybę už kūriniją

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos pareiškimas Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai, Vyriausybei ir Seimui dėl įstatymų, skirtų pagreitinti santuokų nutraukimą, projektų

Bažnyčia Lietuvoje

 • Didieji Šiluvos atlaidai
 • Trakų atlaidai ir bažnyčios 600 metų sukaktis
 • Mirė popiežiaus garbės prelatas Jonas Petrošius (1921–2009)
 • Paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
 • Dispensa
 • Nauja Kaišiadorių vyskupijos kunigų taryba
 • Žygis į Šiluvą
 • Jaunimo žygis į Trakus
 • Viešnagė Magdeburgo vyskupijoje
 • Keliais žodžiais

Homilijos

 • TARNAUJANTI VALDŽIA
  29 eilinis sekmadienis (B)
 • BALSAS VIEŠUMOJE
  30 eilinis sekmadienis (B)

Ganytojo žodis

 • Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi
  Pamokslas Šiluvoje švenčiant Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejų

Bažnyčia pasaulyje

 • Dokumentas dėl religijos mokymo mokyklose
 • Prasidės pasitarimai su Šv. Pijaus X brolija
 • Kardinolas Joachimas Meisneris apie celibatą ir jaunimą
 • Dėl Bažnyčios žiniasklaidos strategijos