Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 10 (346) 2010 gegužės 31

Popiežius

 • Popiežiaus Benedikto XVI interviu žurnalistams kelionės į Portugaliją metu
 • Kreipimasis į kultūros pasaulio atstovus
 • Žodis per susitikimą su socialinės pastoracijos organizacijomis

Popiežiaus katechezės

 • Apie kunigo MUNUS SANCTIFICANDI

Bažnyčia Lietuvoje

 • Paminėtas vyskupo J. Kaunecko 10 metų vyskupystės ir 33 metų kunigystės jubiliejus
 • Kauno metropolijos kunigų simpoziumas Kaune
 • Konferencija Kunigų metams paminėti
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Ministrantų diena
 • Šiaulių vyskupijoje paminėtas tikybos mokymo dvidešimtmetis
 • „Gyvybės diena – gyvenimo prasmės ieškojimo diena“
 • Šiaulių katedroje – giesmių šventė
 • Prisiminta ses. Joana Juozapaitytė

Homilijos

 • DĖKOJIMAS IR AUKA
  Viešpaties Kūnas ir Kraujas (C)
 • ATLEIDIMO DŽIAUGSMAS
  11 eilinis sekmadienis (C)

Straipsniai

 • Jean-Louis Brugues OP
  Homoseksualių asmenų pastoracijos elementai

Bažnyčia pasaulyje

 • Benediktas XVI Portugalijoje
 • Popiežius: tikrasis priešas – nuodėmė