Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 24 (360) 2010 gruodžio 24

Popiežius

 • Popiežius Benediktas XVI
  ŽINIA 44-OSIOS PASAULINĖS TAIKOS DIENOS (2011 m. sausio 1 d.) PROGA

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kauno arkivyskupijos kunigų ugdymo konferencija
 • Vilniaus kunigų seminarijos naujienos
 • Paminėtos kun. Broniaus Laurinavičiaus mirties metinės
 • Paskaita apie Lietuvos bažnyčių altorius

Homilijos

 • KALĖDŲ OKTAVA
  Marija Dievo Gimdytoja
 • DIEVO IEŠKOTOJAI
  Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai)
 • KRIKŠTO PAMOKSLAS
  Jėzaus Krikštas (A)
 • AVINĖLIS IR DVASIA
  2 eilinis sekmadienis (A)

2010 m. „Bažnyčios žinių“ turinys

Bažnyčia pasaulyje

 • Europoje diskriminuojami krikščionys
 • Wikileaks publikacijos nėra Romos kurijos vadovų citatos