Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 1 (361) 2011 sausio 15

Popiežius

  Benediktas XVI
 • ŽINIA 2011-ŲJŲ METŲ PASAULINĖS MIGRANTŲ IR PABĖGĖLIŲ DIENOS PROGA
 • KŪDIKĖLIS JĖZUS TURI PRIMINTI ŽMONĖMS APIE JŲ PANAŠUMĄ Į DIEVĄ
 • PAMOKSLAS PER 2010 M. KALĖDŲ NAKTIES ŠV. MIŠIAS ŠV. PETRO KATEDROJE
 • 2010 M. KALĖDŲ ŽINIA URBI ET ORBI
 • PAMOKSLAS PER ŠV. MIŠIAS 2011 M. VIEŠPATIES APSIREIŠKIMO DIENĄ

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • Tarptautinė ekumeninė konferencija „KRIKŠČIONYS IŠŠŪKIŲ ŠEIMAI AKIVAIZDOJE
 • Konferencijos komunikatas
 • Popiežiškosios šeimos tarybos pirmininko kardinolo E. Antonelli ir
  Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininko
  kardinolo K. Kocho sveikinimai
 • Maskvos Patriarchato Išorinių Bažnyčios ryšių skyriaus pirmininkas,
  Volokolamsko metropolitas Hilarionas
  „TURĖTI AR BŪTI“
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas,
  Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius
  KATALIKŲ BAŽNYČIOS LIETUVOJE ATSAKAS Į IŠŠŪKIUS ŠEIMAI
 • Lietuvos Evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas dr. Mindaugas Sabutis
  ŠEIMOS SAMPRATOS IŠŠŪKIAI ŠIUOLAIKINEI LIUTERONYBEI
 • VDU KTF Santuokos ir šeimos studijų centro direktorius
  kun. prof. dr. Andrius Narbekovas
  JAUNIMO RENGIMAS ŠEIMAI: SUKURTI PAGAL DIEVO PAVEIKSLĄ

Ganytojo žodis

 • Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
  LAIŠKAS DIEVO GAILESTINGUMO METŲ PROGA

Homilijos

 • PRISIARTINO KARALYSTĖ
  3 eilinis sekmadienis (A)

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežiaus kalba diplomatams