Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 3 (363) 2011 vasario 11

Popiežiaus katechezės

 • Benediktas XVI
  APIE MARGARITĄ UANIETĘ

Bažnyčia Lietuvoje

 • Maldų už krikščionių vienybę savaitė
 • Atsinaujinimo diena Kaune
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Gailestingojo Jėzaus paveikslas sutiktas Panevėžio katedroje
 • Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narių suvažiavimas
 • „Aqua“ susitikimas

Homilijos

 • „PER DAUG NESIRŪPINKITE“
  8 eilinis sekmadienis (A)
 • GYVENIMO UOLA
  9 eilinis sekmadienis (A)

Bažnyčios dokumentai

 • Popiežius Benediktas XVI
  Posinodinis apaštališkasis paraginimas
  VERBUM DOMINI
  vyskupams, kunigams, pašvęstiesiems asmenims ir pasauliečiams apie Dievo žodį Bažnyčios gyvenime ir misijoje
  (Tęsinys)

Bažnyčia pasaulyje

 • Nevengti sunkumų vienybės kelyje
 • Dvasininkijos kongregacijos aplinkraštis
 • Patvirtintas celibato prasmingumas