Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 4 (364) 2011 vasario 28

Popiežius

 • Benediktas XVI
  ŽINIA 2011 M. GAVĖNIOS PROGA

Bažnyčia Lietuvoje

 • Gailestingojo Jėzaus paveikslas atkeliavo į Romą
 • Pašventinta Dievo Gailestingumo titulo koplyčia
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
 • Kun. J. Zdebskio žūties paminėjimas
 • Susitikimas su misionieriumi kun. H. Šulcu
 • Paminėta Šv. Apolonijos diena

Homilijos

 • ATSAKAS GUNDYTOJUI
  I gavėnios sekmadienis (A)
 • ATSIMAINYMAS IR KANČIA
  II gavėnios sekmadienis (A)

Bažnyčios dokumentai

 • Popiežius Benediktas XVI
  Posinodinis apaštališkasis paraginimas
  VERBUM DOMINI
  vyskupams, kunigams, pašvęstiesiems asmenims ir pasauliečiams apie Dievo žodį Bažnyčios gyvenime ir misijoje
  (Pabaiga)