Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 5 (365) 2011 kovo 10

Popiežiaus katechezės

  Benediktas XVI
 • APIE KOTRYNĄ SIENIETĘ
 • APIE JULIJONĄ NORIDŽIETĘ
 • APIE ŠV. KOTRYNĄ GENUJIETĘ
 • APIE ŠV. JOANĄ ARKIETĘ
 • APIE ŠV. TERESĘ AVILIETĘ

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko kreipimasis dėl visuotinio gyventojų surašymo Lietuvoje

Ganytojo žodis

 • Apaštališkasis nuncijus arkiv. Luigi Bonazzi
  Žodis Kaišiadorių katedroje minint Kaišiadorių vyskupo JUOZO MATULAIČIO
  75-mečio sukaktį

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Šv. Kazimiero iškilmės
 • Kunigų diena Kaišiadorių vyskupijoje
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • „Aqua“ susitikimas Marijampolėje
 • Kauno arkivyskupijos 2010 metų pastoracinė ir ekonominė statistika
 • Paskaita apie Gailestingojo Jėzaus paveikslą
 • Pranciškoniškojo jaunimo susitikimas

Homilijos

 • MALONIŲ ŠULINYS
  III gavėnios sekmadienis (A)
 • TEISMAS AKLIESIEMS
  IV gavėnios sekmadienis (A)

Bažnyčia pasaulyje

 • Gavėnios žinia kunigams
 • Popiežius apie komunikavimo pokyčius