Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 8 (368) 2011 balandžio 30

Popiežius

 • Benediktas XVI
  ŽINIA 45-OSIOS PASAULINĖS VISUOMENĖS KOMUNIKAVIMO PRIEMONIŲ DIENOS PROGA
 • PAMOKSLAS PER VERBŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIAS ŠV. PETRO AIKŠTĖJE
 • PAMOKSLAS PER ŠV. KRIZMOS MIŠIAS ŠV. PETRO KATEDROJE
 • PAMOKSLAS PER PASKUTINĖS VAKARIENĖS ŠV. MIŠIAS ŠV. JONO BAZILIKOJE LATERANE
 • PAMOKSLAS PER VELYKNAKČIO ŠV. MIŠIAS ŠV. PETRO KATEDROJE
 • POPIEŽIAUS VELYKŲ ŽINIA URBI ET ORBI

Popiežiaus Benedikto XVI katechezės

 • APIE ŠVENTĄJĮ ALFONSĄ LIGUORĮ

Bažnyčia Lietuvoje

 • Didysis Velykų tridienis
 • Paroda Seime
 • Atsinaujinimo diena „Apie gyvybę ir gyvenimo iššūkius“
 • Pašventintas horeljefas „Prisikėlęs“
 • „Aqua“ susirinkimas
 • Mirė kunigas Bronislovas Jaura (1935–2011)
 • Mirė kunigas Petras Kavaliauskas (1959–2011)

Homilijos

 • IŠGANYMO VARTAI
  IV Velykų sekmadienis (A)
 • KERTINIS AKMUO
  V Velykų sekmadienis (A)

Bažnyčia pasaulyje

 • Palaimintojo Jono Pauliaus II relikvija
 • Kunigai vykdo „Dievo terapiją“