Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 9 (369) 2011 gegužės 16

Popiežius

 • Benediktas XVI
  PAMOKSLAS PER ŠV. MIŠIAS JONĄ PAULIŲ II SKELBIANT PALAIMINTUOJU
 • APIE BIBLIJOS ĮKVĖPIMĄ IR TIESĄ

Popiežiaus Benedikto XVI katechezės

 • APIE TERESĘ LIZJIETĘ
 • APIE ŠVENTUMĄ
 • APIE MALDĄ SENOSIOSE KULTŪROSE

Lietuvos vyskupai

 • ARKIVYSKUPO S. TAMKEVIČIAUS VIEŠAS KREIPIMASIS Į LR SEIMO NARIUS, SVARSTANČIUS ĮSTATYMŲ DĖL DIRBTINIO APVAISINIMO PROJEKTUS

Bažnyčia Lietuvoje

 • Dievo Gailestingumo savaitė
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas

Homilijos

 • LIUDYTI VILTĮ
  VI Velykų sekmadienis (A)
 • PABAIGA IR PRADŽIA
  Kristaus žengimas į dangų – Šeštinės (A)

Bažnyčia pasaulyje

 • Jono Pauliaus II beatifikacija
 • Instrukcija Universae Ecclesiae dėl motu proprio Summorum Pontificum taikymo
 • Popiežius ragina liturgijoje derinti tradiciją ir pažangą
 • Evangelizacija nepaisant persekiojimų