Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 10 (370) 2011 gegužės 31

Popiežiaus katechezės

  Benediktas XVI
 • APIE MALDĄ (II)
 • APIE ABRAOMO UŽTARIAMĄJĄ MALDĄ
 • APIE JOKŪBO IMTYNES SU DIEVU

Šventasis Sostas

 • Popiežiškoji komisija Ecclesia Dei
  INSTRUKCIJA DĖL POPIEŽIAUS BENEDIKTO XVI MOTU PROPRIO PASKELBTO APAŠTALIŠKOJO LAIŠKO SUMMORUM PONTIFICUM TAIKYMO
 • Tikėjimo mokymo kongregacija
  APLINKRAŠTIS, SKIRTAS PADĖTI VYSKUPŲ KONFERENCIJOMS PARENGTI GAIRES, KAIP ELGTIS TAIS ATVEJAIS, KAI NEPILNAMEČIAI SEKSUALIAI IŠNAUDOJAMI DVASININKŲ

Bažnyčia Lietuvoje

 • Spaudos konferencijoje pristatytas komunikatas „Krikščioniškųjų vertybių išsaugojimas reglamentuojant dirbtinį apvaisinimą“
 • Katalikų, Stačiatikių ir Evangelikų liuteronų Bažnyčių Lietuvoje komunikatas „Krikščioniškųjų vertybių išsaugojimas reglamentuojant dirbtinį apvaisinimą“
 • Gailestingumo šventė
 • Paminėtas Kauno arkivyskupijos 85-erių metų jubiliejus
 • Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
 • Dievo tarno Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos eiga
 • Diskusijoje prokurorai ir socialiniai darbuotojai aptarė kovą prieš prekybą žmonėmis

Homilijos

 • PENKIASDEŠIMTOJI DIENA
  Šventosios Dvasios Atsiuntimas – Sekminės
 • AMŽINASIS DIALOGAS
  Švenčiausioji Trejybė (A)

Bažnyčia pasaulyje

 • Benediktas XVI bendravo su astronautais
 • Popiežius smerkė spekuliacijas maisto produktais