Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 11 (371) 2011 birželio 15

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Palaimintojo Jono Pauliaus II paminklo atidengimas ir padėkos už beatifikaciją Mišios
 • Atsisveikinimas su a. a. kun. dr. Arvydu Žygu Kaune
 • Melstasi kryžių išniekinimo vietoje
 • Caritas lankėsi svečiai iš Vokietijos
 • Enciklopedinio žinyno „Bažnytinė muzika“ pristatymas

Homilijos

 • TIKĖJIMU REGIMAS BUVIMAS
  Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės)
 • ROMUSIS IR NUOLANKIAŠIRDIS
  14 eilinis sekmadienis (A)

Ganytojo žodis

 • Apaštališkojo nuncijaus arkiv. Luigi Bonazzi sveikinimas atidengiant pal. Jono Pauliaus II paminklą Kaune
 • Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
  Palaimintojo Jono Pauliaus II pagerbimas Santakoje

Straipsniai

 • Kardinolas Mauro Piacenza
  POPIEŽIŲ MOKYMAS APIE CELIBATĄ – NUO PIJAUS XI iki BENEDIKTO XVI

Bažnyčia pasaulyje

 • Benedikto XVI kelionė į Kroatiją
 • Caritas neturi apsiriboti medžiagine pagalba
 • Katalikų ir anglikonų dialogo naujas etapas