Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 13 (373) 2011 liepos 18

Popiežiaus katechezės

 • Benediktas XVI
  APIE ELIJO MALDĄ

Dokumentai

 • Dvasininkijos kongregacija
  KUNIGAS – DIEVIŠKOJO GAILESTINGUMO TARNAUTOJAS
  Pagalbinė priemonė nuodėmklausiams ir dvasiniams vadovams

Straipsniai

 • Mons. dr. Algirdas Jurevičius
  PAMĄSTYMAI ORDINARINĖS IR EKSTRAORDINARINĖS ROMOS LITURGIJOS FORMŲ DERMĖS KLAUSIMU

Homilijos

 • VALTIS, BLAŠKOMA BANGŲ
  19 eilinis sekmadienis (A)
 • DIDIS TIKĖJIMAS
  20 eilinis sekmadienis (A)
 • NUORODA Į GYVENIMĄ
  Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)
 • PILYPO CEZARĖJOS APYLINKĖSE
  21 eilinis sekmadienis (A)
 • MĄSTYTI DIEVO MINTIMIS
  22 eilinis sekmadienis (A)