Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 14 (374) 2011 rugpjūčio 29

Popiežius

  Benediktas XVI
 • Homilija Pasaulio jaunimo dienų uždarymo šv. Mišiose Madride
 • Kalba per susitikimą su jaunosiomis vienuolėmis Šv. Lauryno vienuolyne El Eskorialyje
 • Kalba per susitikimą su jaunaisiais universitetų dėstytojais Šv. Lauryno vienuolyne El Eskorialyje
 • Pamokslas per šv. Mišias su seminaristais Madride

Popiežiaus katechezės

 • Benediktas XVI
  APIE PSALMYNĄ

Šventasis Sostas

 • Popiežiškoji migrantų ir keleivių sielovados taryba
  Žinia 2011 m. Pasaulinės turizmo dienos proga

Homilijos

 • BROLIŠKAS POKALBIS
  23 eilinis sekmadienis (A)
 • SEPTYNIASDEŠIMT SEPTYNIS KARTUS
  24 eilinis sekmadienis (A)
 • KLAUSIMAS DĖL ATLYGIO
  25 eilinis sekmadienis (A)
 • KŪRYBINGA TYLA
  26 eilinis sekmadienis (A)
 • DIEVO „NEBUVIMAS“
  27 eilinis sekmadienis (A)

Interviu

 • Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius: „Tai netiesa“

Straipsniai

 • Kun. dr. Gediminas Jankūnas
  JOSEPHAS RATZINGERIS IR RELIATYVIZMO DIKTATŪRA
 • Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz
  MARIJA IR MOTERYS EVANGELIJOJE IR ANKSTYVOJOJE BAŽNYČIOJE

Teisininko komentaras

 • Aktualūs teisės aktų pakeitimai

Bažnyčia Lietuvoje

 • Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
 • Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai
 • Kryžių kalno atlaidai
 • Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų atlaidai Pivašiūnuose ir Krekenavoje
 • Lietuvos vyskupų nutarimas 2012-uosius metus Lietuvoje paskelbti Palaimintojo Jurgio Matulaičio metais

Bažnyčia pasaulyje

 • Benediktas XVI Madride