Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 15 (375) 2011 rugsėjo 24

Popiežius

  Benediktas XVI
 • ŽINIA 2011 M. PASAULIO MISIJŲ SEKMADIENIO PROGA
 • EUCHARISTINIS DVASINGUMAS – TIKRAS VAISTAS NUO INDIVIDUALIZMO

Popiežiaus katechezės

  Benediktas XVI
 • APIE 3-ĄJĄ PSALMĘ
 • APIE 22-ĄJĄ PSALMĘ

Šventasis Sostas

 • DVASININKIJOS KONGREGACIJOS APLINKRAŠTIS ŠVENTOVIŲ REKTORIAMS

Homilijos

 • GYVENIMO POKYLIS IR DRABUŽIS
  28 eilinis sekmadienis (A)
 • CIESORIAUS MONETA
  29 eilinis sekmadienis (A)
 • DVIEJŲ MEILIŲ SUSITIKIMAS
  30 eilinis sekmadienis (A)
 • TYRUMAS IR VEIDMAINYSTĖ
  31 eilinis sekmadienis (A)
 • ŠVENTŲJŲ DŽIAUGSMAS IR BENDRYSTĖ
  Visi Šventieji

Ganytojo žodis

 • Arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius: „REIKALINGI DIEVO GAILESTINGUMO“. Homilija Šiluvoje

Straipsniai

 • Otto Neubauer
  Vienos Emanuelio bendruomenės evangelizacijos centro direktorius
  KAI NETURTAS VIRSTA TILTAIS TARP ŽMONIŲ

Bažnyčia Lietuvoje

 • Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai
 • Piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą
 • Padėkos už laisvę šventė Šiluvoje
 • Jaunimo žygis į Trakų Dievo Motinos atlaidus
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Mirė kunigas Albinas Graužinis (1930–2011)

Bažnyčia pasaulyje

 • Šventasis Sostas atsakė Airijos vyriausybei
 • Popiežius pabrėžia krikščionių vienybės svarbą
 • Dvasinės Komunijos pamokos Madride