Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 17 (377) 2011 lapkričio 16

Popiežius

  Benediktas XVI
 • APAŠTALIŠKASIS LAIŠKAS MOTU PROPRIO FORMA
  PORTA FIDEI, kuriuo skelbiami Tikėjimo metai

Popiežiaus katechezės

  Benediktas XVI
 • APIE 136-ĄJĄ PSALMĘ

Lietuvos vyskupai

 • LIETUVOS VYSKUPŲ PAREIŠKIMAS
 • ARKIVYSKUPO SIGITO TAMKEVIČIAUS VIEŠAS KREIPIMASIS Į LR SEIMO NARIUS

Homilijos

 • TYRŲ APŽELDINIMAS
  II advento sekmadienis (B)
 • LIUDYTI ŠVIESĄ
  III advento sekmadienis (B)
 • VIEŠPATIES APREIŠKIMAS
  IV advento sekmadienis (B)
 • KALĖDOS – PRISIKĖLIMO ŠVIESOJE
  Kristaus Gimimas – Kalėdos
 • DIEVO GIMDYTOJA
  Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja

Straipsniai

 • Roch Kereszty O. Cist.
  MALDA KUNIGO GYVENIME
 • Kun. Laurynas Visockas
  PASTORACINĖ PARAPIJIEČIŲ LANKYMO PRAKTIKA (Tęsinys)

Knygų apžvalga

 • Kun. Vaclovas Aliulis MIC
  APIE KUN. ROMUALDO DULSKIO KNYGĄ „EKUMENINĖ KRIKŠČIONYBĖ“

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Pašvęstojo gyvenimo narių kongresas
 • Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena

Bažnyčia pasaulyje

 • Tarpreliginis taikos susitikimas Asyžiuje