Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 18 (378) 2011 gruodžio 23

Popiežius

  Benediktas XVI
 • MOKYTI JAUNIMĄ TEISINGUMO IR TAIKOS
  Žinia 2012 m. Pasaulinės taikos dienos proga
 • RELIGIJA IR TAIKA PASAULYJE

Popiežiaus katechezės

  Benediktas XVI
 • APIE VIEŠPATIES TORĄ (119-OJI PSALMĖ)
 • APIE PERGALINGĄJĮ MESIJĄ (110-OJI PSALMĖ)

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS DEKRETAS
  DĖL VALANDŲ LITURGIJOS I T. LIETUVIŠKOJO TEKSTO

Lietuvos vyskupai

 • Kardinolas A. J. Bačkis
  BAIGIANT DIEVO GAILESTINGUMO METUS
 • Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius
  GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS ARKIVYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS
  DĖL NUOLATINIO DIAKONATO TARNYSTĖS ĮVEDIMO

Homilijos

 • IŠMINČIAI IŠ RYTŲ
  Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai)
 • ATEIKITE IR PAMATYSITE
  2 eilinis sekmadienis (B)
 • ERDVĖS IR LAIKO PERKEITIMAS
  3 eilinis sekmadienis (B)
 • DEMONOLOGIJOS ĮVADAS
  4 eilinis sekmadienis (B)

Straipsniai

 • Joseph Ratzinger / Benediktas XVI
  ŠVENTASIS LAIKAS
 • Kun. doc. dr. Rimas Skinkaitis
  DIEVO GAILESTINGUMAS SENAJAME TESTAMENTE
 • Kun. prof. dr. Romualdas Dulskis
  TAIZÉ BENDRUOMENĖS PAŠAUKIMO ASPEKTAI IR JOS KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖS VIZIJA

Teisininko konsultacija

 • KLEBONAS – PRIVATUS AR VIEŠAS ASMUO?

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Respublikinė ekumeninė konferencija
  „Šeima – Bažnyčios ir valstybės pamatas“
 • Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai
 • Pradėti švęsti Palaimintojo arkiv. Jurgio Matulaičio metai
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
 • Santuokos ir šeimos ryšys – istorinis bei visuotinis
  Ekumeninės konferencijos „Šeima – Bažnyčios ir valstybės pamatas“ komunikatas

Bažnyčia pasaulyje

 • Benediktas XVI lankėsi Benine