Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 1 (379) 2012 sausio 27

Popiežius

  Benediktas XVI
 • „KELKIS, EIK! TAVO TIKĖJIMAS IŠGELBĖJO TAVE“ (LK 17, 19)
  Žinia 20-osios Pasaulinės ligonių dienos proga
 • MIGRACIJA IR NAUJOJI EVANGELIZACIJA
  Žinia 2012 m. Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga

Popiežiaus katechezės

  Benediktas XVI
 • APIE MALDĄ JĖZAUS GYVENIME
 • APIE JĖZAUS DŽIAUGSMO HIMNĄ
 • APIE JĖZAUS MALDOS SANTYKĮ SU DIEVO GYDOMUOJU VEIKIMU
 • MALDA IR ŠVENTOJI ŠEIMA

Šventasis Sostas

 • Tikėjimo mokymo kongregacija
  NOTA SU REKOMENDACIJOMIS, KAIP ŠVĘSTI TIKĖJIMO METUS

Palaimintojo J. Matulaičio metai

 • LIETUVOS VYSKUPŲ LAIŠKAS TIKINTIESIEMS
  PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO METŲ PROGA
 • Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
  PAMOKSLAS PRADEDANT ŠVĘSTI PALAIMINTOJO ARKIV. J. MATULAIČIO METUS

Homilijos

 • SIMONO UOŠVĖ
  5 eilinis sekmadienis (B)
 • ATVIRA ERDVĖ
  6 eilinis sekmadienis (B)
 • PARALITIKO PAGYDYMAS
  7 eilinis sekmadienis (B)
 • GAVĖNIOS PRADŽIA
  I gavėnios sekmadienis (B)

Katechezės šeimoms

 • ŠEIMA: DARBAS IR ŠVENTIMAS
  Katechezės rengiantis VII Pasauliniam šeimų susitikimui

Bažnyčia Lietuvoje

 • Dievo Gailestingumo metų užbaigimo iškilmės Kauno arkivyskupijoje
 • Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Susitikimas su žinomu žmogaus teisių gynėju Sergejumi Kovaliovu
 • Mirė kun. Stanislovas Zubavičius (1953–2011)
 • Mirė kun. Antanas Diškevičius (1946–2012)

Bažnyčia pasaulyje

 • Kalboje diplomatams popiežius smerkė terorizmą
 • Popiežiaus metų apžvalga