Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 3 (381) 2012 kovo 16

Popiežius

  Benediktas XVI
 • „PAŠAUKIMAI – DIEVO MEILĖS DOVANA
  Žinia 2012 m. Pasaulinės maldos už dvasinius pašaukimus dienos proga

Popiežiaus katechezės

  Benediktas XVI
 • PASKUTINĖS KRISTAUS IŠTAROS PRIEŠ MIRTĮ
 • MALDA IR TYLA

Homilijos

 • TREČIOJI DIENA
  Velykų sekmadienis
 • TIKĖJIMO ATRADIMAS
  II Velykų sekmadienis (B)
 • VALGYMAS PRIE BENDRO STALO
  III Velykų sekmadienis (B)
 • GANYMO MENAS
  IV Velykų sekmadienis (B)

Katechezės šeimoms

 • ŠEIMA: DARBAS IR ŠVENTIMAS
  IX–X katechezės rengiantis VII Pasauliniam šeimų susitikimui

Palaimintojo Jurgio Matulaičio metai

 • Palaimintasis Jurgis Matulaitis
  KELI ŽODŽIAI MŪSŲ KUNIGĖLIAMS
 • Kunigas Vaclovas Aliulis MIC
  APIE „KELIS ŽODŽIUS MŪSŲ KUNIGĖLIAMS“

Straipsniai

 • Kardinolas Walter Kasper
  METAS KALBĖTI APIE DIEVĄ

Bažnyčia Lietuvoje

 • Paminėtas kardinolo A. J. Bačkio ingreso į Vilniaus arkivyskupo sostą dvidešimtmetis
 • Paminėtas LKB kronikos 40-metis
 • Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
 • Kaišiadorių vyskupijos kunigų susitikimas
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Mirė kunigas jubiliatas Anicetas Kisielius (1920–2012)

Bažnyčia pasaulyje

 • Kunigystės ar tikinčiųjų krizė?