Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 4 (382) 2012 balandžio 19

Popiežius

  Benediktas XVI
 • TYLA IR ŽODIS – EVANGELIZACIJOS KELIAS
  Žinia 46-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga
 • PAMOKSLAS PER KRIZMOS ŠV. MIŠIAS DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ
 • PAMOKSLAS PER VELYKNAKČIO ŠV. MIŠIAS

Popiežiaus katechezės

  Benediktas XVI
 • MALDA APAŠTALŲ DARBUOSE IR PAULIAUS LAIŠKUOSE

Homilijos

 • VYNMEDIS IR ŠAKELĖS
  V Velykų sekmadienis (B)
 • NE TARNAI, BET DRAUGAI
  VI Velykų sekmadienis (B)
 • NEREGIMAI ESANTIS
  Kristaus Žengimas į dangų (Šeštinės) (B)
 • ŠVENTOJI DVASIA
  Sekminės
 • DIEVO PAŽINIMO PADARINYS
  Švenčiausioji Trejybė (B)

Dokumentai

 • Tarptautinė teologijos komisija
  TEOLOGIJA ŠIANDIEN: PERSPEKTYVOS, PRINCIPAI IR KRITERIJAI

Straipsniai

 • Mons. dr. Algirdas Jurevičius
  TEOLOGIJOS TARNYSTĖ BAŽNYČIAI IR VISUOMENEI
  Pagal Tarptautinės teologijos komisijos dokumentą „Teologija šiandien:
  perspektyvos, principai ir kriterijai“

Bažnyčia Lietuvoje

 • Pasirašytas susitarimas dėl Katalikų Bažnyčioje sudarytų santuokų
  įtraukimo į valstybinę apskaitą pakeitimo
 • Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko ingresas į katedrą
 • Paminėtas Lietuvos Biblijos draugijos veiklos dvidešimtmetis
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Mirė kunigas Vytautas Jonas Grudzinskas (1929–2012)

Bažnyčia pasaulyje

 • Benediktas XVI Meksikoje ir Kuboje