Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 8 (386) 2012 rugpjūčio 23

Šventasis Sostas

 • Popiežiškoji migrantų ir keleivių pastoracijos taryba
  TURIZMAS IR DARNIOJI ENERGIJA: SKATINTI DARNIĄJĄ PLĖTRĄ
  Žinia 2012 m. Pasaulinės turizmo dienos proga

Bažnyčios dokumentai

 • Popiežiškoji teisingumo ir taikos taryba
  DĖL TARPTAUTINIŲ FINANSINIŲ IR MONETARINIŲ SISTEMŲ REFORMOS
  GLOBALINIAME VIEŠOSIOS VALDŽIOS KONTEKSTE

Komentaras

 • Kun. dr. Kęstutis Kėvalas
  KELIOS PASTABOS DĖL FINANSINIŲ IR MONETARINIŲ SISTEMŲ REFORMOS

Homilijos

 • KURČNEBYLIS IŠ DEKAPOLIO
  23 eilinis sekmadienis (B)
 • KRYŽIAUS KELIAS
  24 eilinis sekmadienis (B)
 • MĄSTYMO POKYTIS
  25 eilinis sekmadienis (B)
 • IŠGANYMO IR PRAŽŪTIES KLAUSIMAS
  26 eilinis sekmadienis (B)

Straipsniai

 • Vygantas Malinauskas
  MORALĖS NORMŲ GALIOJIMAS TEISĖJE
 • Viktorija Plečkaitytė MVS
  DOVANA KRIKŠTO JUBILIEJUI

Bažnyčia Lietuvoje

 • Palaimintojo arkiv. J. Matulaičio MIC paskelbimo palaimintuoju
  25-čio minėjimas
 • Dievo Motinos ikonos piligrimystė „Nuo vandenyno iki
  vandenyno“ Lietuvoje
 • Žuvo kunigas Darius Sruoginis (1975–2012)
 • Mirė kunigas Povilas Varžinskas (1922–2012)
 • Mirė kunigas Prosperas Bubnys MIC (1918–2012)

Bažnyčia pasaulyje

 • Interviu su Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektu
 • Popiežius „Ad gentes“ centre