Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 9 (387) 2012 rugsėjo 25

Popiežius

  Benediktas XVI
 • DIEVO ĮSTATYMAS – DOVANA, O NE SAVOJO GENIALUMO VAISIUS
 • ŠV. ALFONSAS MARIJA LIGUORIS IR MALDA
 • ŠV. DOMINYKAS IR MALDA
 • APIE ŠVČ. MERGELĘ MARIJĄ KARALIENĘ
 • ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO KANKINYSTĖ

Homilijos

 • SANTUOKOS PAGRINDAS
  27 eilinis sekmadienis (B)
 • ATSILIEPTI Į DIEVIŠKĄJĄ MEILĘ
  28 eilinis sekmadienis (B)
 • ZEBEDIEJAUS SŪNŲ PRAŠYMAS
  29 eilinis sekmadienis (B)
 • BARTIMIEJAUS PRAREGĖJIMAS
  30 eilinis sekmadienis (B)
 • DIEVO ATSPINDŽIAI PASAULYJE
  Visi Šventieji

Bažnyčios dokumentai

 • Tarptautinė teologijos komisija
  DĖL KAI KURIŲ AKTUALIŲ ESCHATOLOGIJOS PROBLEMŲ

Bažnyčia Lietuvoje

 • Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai
 • Paminėtos arkiv. T. Matulionio mirties 50-osios metinės
 • Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų atlaidai
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Telšių arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Mirė mons. Petras Kuzmickas (1910–2012)

Bažnyčia pasaulyje

 • Benediktas XVI Libane